محمدحسین سقطچی زنجانی
@_zanjanisaghatchi
اطلاعات تماس
  • 09197499970
  • مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان زنجان ؛ اتاق شماره 4 .
  • mpersboy@outlook.com